Cantigas de Santa Maria

Cantigas de Santa Maria krále Alfonse X. Moudrého je velice rozsáhlý soubor asi čtyř set písní vyprávějících o zázracích konaných Svatou Pannou. Jako básnický jazyk je zde použita galicijština. Dva slavné rukopisy se zachovaly, jeden v knihovně Escorialu, a druhý v Národní knohovně ve Florencii.

Články

Odkazy

č. text noty
0a Don Alfonso de Castela  
0b Porque trobar é cousa en que jaz entendimento  
1 Des oge mais quer' eu trobar nwc, pdf
2 Muito devemos, varões  
3 Mais nos faz Santa Maria  
4 A Madre do que livrou  
5 Quenas coitas deste mundo ben quiser soffrer  
6 A que do bon rey Davi  
7 Santa Maria amar  
8 A Virgen Santa Maria  
9 Por que nos ajamos  
10 Rosas das rosas e Fror das frores  
11 Macar ome per folia  
12 O que a Santa Maria mais despraz  
13 Assi como Jesu-Cristo  
14 Par Deus, muit'é gran razon  
15 Todo-los Santos que son no Ceo  
16 Quen dona fremosa e bõa quiser amar  
17 Sempre seja beita e loada  
18 Por nos de dulta tirar nwc, pdf
19 Gran sandece faz quen se por mal filla  
20 Virga de Jesse  
21 Santa Maria pod' enfermos guarir  
22 Mui gran poder á a Madre de Deus  
23 Como Deus fez vo d'agua ant' Archetecro  
24 Madre de Deus, non pod' errar  
25 Pagar ben pod' o que dever  
26 Non é gran cousa se sabe  
27 Non devemos por maravilla ter  
28 Todo logar mui ben pode  
29 Nas mentes senpre ter  
30 Muito valvera mais, se Deus m' anpar  
31 Tanto, se Deus me perdon  
32 Quen loar podia  
33 Gran poder á de mandar  
34 Gran dereit' é que fill' o demo por escarmento  
35 O que a Santa Maria  
36 Muit' amar devemos en nossas voontades  
37 Miragres fremosos nwc, pdf
38 Pois que Deus quis da Virgen fillo  
39 Torto seria grand' e desmesura  
40 Deus te salve, groriosa  
41 A Virgen, Madre de Nostro Sennor  
42 A Virgen mui groriosa nwc, pdf
43 Porque é Santa Maria  
44 Quen fiar na Madre do Salvador  
45 A Virgen Santa Maria  
46 Porque ajan de seer  
47 Virgen Santa Maria nwc, pdf
48 Tanto son da Groriosa  
49 Ben com' aos que van per mar  
50 Non deve null' ome desto per ren dultar  
51 A Madre de Deus  
52 Mui gran dereit' é d' as bestias obedecer  
53 Como pod' a Groriosa  
54 Toda saude da Santa Rea  
55 Atant é' Santa Maria  
56 Gran dereit' é de seer  
57 Mui grandes noit' e dia  
58 De muitas guisas nos guarda de mal  
59 Quena Virgen ben servir  
60 Entre Av' e Eva  
61 Fol é o que cuida que non poderia  
62 Santa Maria sempr' os seus ajuda  
63 Quen ben serv' a Madre do que quis mor[r]er  
64 Quen mui ben quiser o que ama guardar  
65 A creer devemos que todo pecado  
66 Quantos en Santa Maria  
67 A Reynna groriosa tant' é de gran santidade  
68 A Groriosa grandes faz  
69 Santa Maria os enfermos sãa  
70 Eno nome de Maria  
71 Se muito non amamos, gran sandeçe fazemos  
72 Quen diz mal da Reynna Espirital  
73 Ben pod' as cousas feas fremosas tornar  
74 Quen Santa Maria quiser deffender  
75 Omildade con pobreza quer a Virgen corõada  
76 Quenas sas figuras da Virgen partir  
77 Da que Deus mamou o leite do seu peito  
78 Non pode prender nunca morte vergonnosa  
79 Ay, Santa Maria  
80 De graça cha e d' amor  
81 Par Deus, tal sennor muito val  
82 A Santa Maria mui bon servir faz  
83 Aos seus acomendados  
84 O que en Santa Maria crever ben de coraçon  
85 Pera toller gran perfia  
86 Acorrer-nos pode e de mal guardar  
87 Muito punna d' os seus onrrar  
88 Quen servir a Madre do gran Rey  
89 A Madre de Deus onrrada  
90 Sola fusti, senlleira  
91 A Virgen nos dá saud' e tolle mal  
92 Santa Maria poder á  
93 Nulla enfermidade non é de sãar  
94 De vergonna nos guardar  
95 Quen aos servos da Virgen de mal se traballa  
96 Atal Sennor é bõa que faz salva-lo pecador  
97 A Virgen sempr' acorrer  
98 Non dev' a Santa Maria  
99 Muito sse deven ter  
100 Santa Maria, Strela do dia nwc, pdf
101 Ben pod' a Sennor sen par  
102 Sempr' aos seus val  
103 Quena Virgen ben servirá  
104 Nunca ja pod' aa Virgen ome tal pesar fazer  
105 Gran piadad' e mercee e nobreza  
106 Prijon forte nen dultosa  
107 Quen crever na Virgen santa  
108 Dereit' é de ss' end' achar  
109 Razon an os diabos de fogir  
110 Tant' é Santa Maria de ben mui conprida  
111 En todo tempo faz ben  
112 Nas coitas devemos chamar  
113 Por razon tenno d' obedecer  
114 A que serven todo-los celestiaes  
115 Con seu ben  
116 Dereit' é de lume dar  
117 Toda cousa que aa Virgen seja prometuda  
118 Fazer pode d' outri vive-los seus  
119 Como somos per conssello do demo perdudos  
120 Quantos me creveren loarán  
121 De muitas maneiras busca a Virgen esperital  
122 Miragres muitos pelos reis faz  
123 De Santa Maria sinal qual xe quer  
124 O que pola Virgen leixa o de que gran sabor á  
125 Muit' é mayor o ben-fazer  
126 De toda chaga ben pode guarir  
127 Non pod' ome pela Virgen tanta coita endurar  
128 Tan muit' é con Jesu-Cristo Santa Maria juntada  
129 De todo mal e de toda ferida  
130 Quen entender quiser, entendedor  
131 En tamanna coita non pode seer  
132 Quen leixar Santa Maria  
133 Resurgir pode e faze-los seus  
134 A Virgen en que é toda santidade  
135 Aquel podedes jurar  
136 Poi-las figuras fazen dos santos renenbrança  
137 Sempr' acha Santa Maria razon verdadeira  
138 Quen a Santa Maria. de coraçon  
139 Maravillosos e piadosos nwc, pdf
140 A Santa Maria dadas  
141 Quen muit' onrrar o nome da Sennor conprida  
142 Ena gran coita sempr' acorrer ven  
143 Quen alga cousa quiser pedir  
144 Con razon é d' averen gran pavor  
145 O que pola Virgen de grado seus dões  
146 Quen comendar de coraçon  
147 A Madre do que a bestia de Balaam falar fez  
148 De mui grandes periglos e de mui grandes maes  
149 Fol é a desmesura  
150 A que Deus ama, amar devemos  
151 Sempr' a Virgen, de Deus Madre  
152 Tantas nos mostra a Virgen de mercees e d' amores  
153 Quen quer que ten en desden  
154 Tan grand' amor á a Virgen  
155 Ali u a pedença do pecador vai minguar  
156 A Madre do que de terra primeir' ame foi fazer  
157 Deus por sa Madre castiga  
158 De muitas guisas los presos  
159 Non sofre Santa Maria nwc, pdf
160 Quen bõo dona querrá  
161 Poder á Santa Maria  
162 A sas figuras muit' onrrar  
163 Pode por Santa Maria o mao perde-la fala  
164 Como deve dos crischãos seer a Virgen onrrada  
165 Niun poder deste mundo de gente nada non val  
166 Como poden per sas culpas nwc, pdf
167 Quen quer que na Virgen fia  
168 En todo logar á poder  
169 A que por nos salvar  
170 Loar devemos a que sempre faz  
171 Santa Maria grandes faz  
172 A Madre de Jesu-Cristo  
173 Tantas en Santa Maria  
174 Como aa Virgen pesa de quen erra a ciente  
175 Por dereito ten a Virgen  
176 Soltar pode muit' agynna os presos e os liados  
177 Non vos é gran maravilla  
178 A que faz o ome morto  
179 Ben sab' a que pod' e val nwc, pdf
180 Vella e Mina  
181 Pero que seja a gente  
182 Deus, que mui ben barata  
183 Pesar á Santa Maria  
184 A Madre de Deus  
185 Poder á Santa Maria  
186 Quen na Virgen santa muito fiará  
187 Gran fe devia om' aver en Santa Maria  
188 Coraçon d' om' ou de moller  
189 Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon  
190 Pouco devemos preçar  
191 O que de Santa Maria sa mercee ben gaanna  
192 Muitas vegadas o dem' enganados  
193 Sobelos fondos do mar e nas alturas da terra  
194 Como o nome da Virgen  
195 Quena festa e o dia nwc, pdf
196 Senpre punnou muit' a Virgen  
197 Como quer que gran poder  
198 Muitas vezes volv' o demo as gentes por seus pecados  
199 Com' é o mund' avondado  
200 Santa Maria loei  
201 Muit' é mais a piadade de Santa Maria  
202 Muito á Santa Maria  
203 Quen polo amor de Santa  
204 Aquel que a Virgen Santa  
205 Oraçon con piadade oe a Virgen de grado  
206 Quen souber Santa Maria  
207 Se ome fezer de grado  
208 Aquele que ena Virgen  
209 Muito faz grand' erro  
210 Muito foi noss' amigo  
211 Apostos miragres faz todavia  
212 Tod' aquel que pola Virgen  
213 Quen serve Santa Maria nwc, pdf
214 Como a demais da gente  
215 Con gran razon é que seja de Jeso-Crist' amparada  
216 O que en Santa [Maria] de coraçon confiar  
217 Non dev' [a] entrar null' ome na eigreja da Sennor  
218 Razon an de seeren seus miragres contados  
219 Non conven aa omagen da Madre do grorioso  
220 E quena non loará  
221 Ben per está aos reis d'amaren Santa Maria  
222 Quen ouver na Groriosa fiança con fe conplida  
223 Todo-los coitados que queren saude  
224 A Reynna en que é comprida toda mesura  
225 Muito bon miragr' a Virgen  
226 Assi pod' a Virgen so terra guardar  
227 Quen os peccadores guia e aduz a salvaçon  
228 Tant' é grand' a sa mercee  
229 Razon é grand' e dereito  
230 Tod' ome deve dar loor  
231 Vertud' e sabedoria  
232 En toda-las grandes coitas  
233 Os que bõa morte morren  
234 A que faz os peccadores  
235 Como gradecer ben-feito é cousa que muito val  
236 A Santa Madre daquele  
237 Se ben ena Virgen fiar  
238 O que viltar quer a Virgen  
239 Guardar-se deve tod' ome de jurar gran falssidade  
240 Os peccadores todos loarán  
241 Parade mentes ora  
242 O que no coraçon d' ome  
243 Carreiras e semedeiros  
244 Gran dereit' é que mal venna  
245 O que en coita de morte  
246 A que as portas do ceo  
247 Assi como Jheso-Cristo fez veer o cego-nado  
248 Sen muito ben que nos faze  
249 Aquel que de voontade Santa Maria servir nwc, pdf
250 Por nos, Virgen Madre  
251 Mui gran dereito faz d'o mund' avorrecer  
252 Tan gran poder a ssa Madre  
253 De grad' á Santa Maria  
254 O nome da Virgen [santa a]tan muit'é temoroso  
255 Na malandança  
256 Quen na Virgen groriosa  
257 Ben guarda Santa Maria pola sa vertude  
258 Aquela que a seu Fillo viu cinque mil avondar  
259 Santa Maria punna d' avir  
260 Dized', ai trobadores  
261 Quen Jesu-Crist' e ssa Madre veer  
262 Se non loassemos por al a Sennor mui verdadeira  
263 Muit' é ben-aventurado  
264 Pois aos seus que ama  
265 Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon  
266 De muitas guisas miragres  
267 A [de] que Deus pres carn' e foi dela nado  
268 Gran confiança na Madre  
269 A que poder á dos mortos  
270 Todos con alegria cantand' e en bon son  
271 Ben pode seguramente  
272 Maravillosos miragres Santa Maria mostrar  
273 A Madre de Deus que éste do mundo lum' e espello  
274 Poi-lo pecador punnar en servir Santa Maria  
275 A que nos guarda do gran fog' infernal  
276 Quena Virgen por sennor  
277 Maravillo-m' eu com' ousa  
278 Como sofre mui gran coita  
279 Santa Maria, valed', ai Sennor  
280 Santa Maria beita seja  
281 U alguen a Jhesu Cristo  
282 Par Deus, muit' á gran vertude nwc, pdf
283 Quen vai contra Santa Maria  
284 Quen ben fiar na Virgen  
285 Do dem' a perfia  
286 Tanto quer Santa Maria  
287 O que en Santa Maria  
288 A Madre de Jhesu-Cristo  
289 Pero que os outros santos  
290 Maldito seja quen non loará  
291 Cantand' e en muitas guisas  
292 Muito demostra a Virgen  
293 Par Deus, muit' é gran dereito  
294 Non é mui gran maravilla  
295 Que por al non devess' om' a  
296 Quen aa Virgen santa mui ben servir quiser  
297 Com' é mui bõ' a creença  
298 Graça e vertude mui grand' e amor  
299 De muitas maneiras Santa Maria  
300 Muito deveria  
301 Macar faz Santa Maria  
302 A Madre de Jhesu-Cristo  
303 Por fol tenno quen na Virgen  
304 Aquela en que Deus carne  
305 Senpre devemos na Virgen  
306 Por gran maravilla tenno  
307 Toller pod' a Madre de Nostro Sennor  
308 De todo mal pod' a Virgen  
309 Non deven por maravilla  
310 Muito per dev' a Reynna  
311 O que diz que servir ome aa Virgen ren non é  
312 Non conven que seja feita  
313 Ali u todo-los santos  
314 Quen souber Santa Maria loar  
315 Tant' aos peccadores a Virgen val de grado  
316 Par Deus, non é mui sen guisa  
317 Mal ss' á end' achar  
318 Quen a Deus e a ssa Madre  
319 Quen quer mui ben pod' a Virgen groriosa  
320 Santa Maria leva  
321 O que mui tarde ou nunca  
322 A Virgen, que de Deus Madre  
323 Ontre toda-las vertudes  
324 A Sennor que mui ben soube  
325 Con dereit' a Virgen santa á nome Strela do Dia  
326 A Santa Maria muito ll' é greu  
327 Porque ben Santa Maria sabe os seus dões dar  
328 Sabor á Santa Maria  
329 Muito per é gran dereito  
330 Qual é a santivigada  
331 Ena que Deus pos vertude  
332 Atan gran poder o fogo  
333 Connosçudamente mostra miragres Santa Maria  
334 De resorgir ome morto  
335 Com' en si naturalmente a Virgen á piadade  
336 Ben como punna o demo  
337 Tan gran poder á a Virgen  
338 Muitos que pelos pecados  
339 En quantas guisas os seus acorrer  
340 Virgen Madre groriosa  
341 Com' á gran pesar a Virgen  
342 Con razon nas creaturas figura pode mostrar  
343 A Madre do que o demo  
344 Os que a Santa Maria saben fazer reverença  
345 Sempr' a Virgen groriosa faz aos seus entender  
346 Com' a grand' enfermidade  
347 A Madre de Jhesu-Cristo  
348 Ben parte Santa Maria  
349 Muito praz aa Virgen santa  
350 Santa Maria, Sennor  
351 A que Deus avondou tanto  
352 Fremosos miragres mostra a Madre da fremosura  
353 Quen a omagen da Virgen nwc, pdf
354 Eno pouco e no muito  
355 O que a Santa Maria serviço fezer de grado  
356 Non é mui gran maravilla se sabe fazer lavor  
357 Como torç o dem' os nenbros do ome per seus pecados  
358 A que às cousas coitadas  
359 As mãos da Santa Virgen  
360 Loar devemos a Virgen  
361 Null' ome per ren non deve  
362 Ben pode Santa Maria  
363 En bon ponto vimos esta Sennor que loamos  
364 Quem por serviço da Virgen  
365 Ben tira Santa Maria  
366 A que en nossos cantares  
367 Grandes miragres faz Santa Maria  
368 Como nos dá carreyras a Virgen que façamos  
369 Como Jesu-Cristo fezo a San Pedro que pescasse  
370 Loemos muit' a Virgen Santa Maria  
371 Tantos vay Santa Maria eno seu Porto fazer  
372 Muit' éste mayor cousa en querer-se mostrar  
373 A [de] que Deus pres carn' e foi dela nado  
374 Muito quer Santa Maria, a Sennor de ben conprida  
375 En todo nos faz merçee  
376 A Virgen, cuja merçee é pelo mundo sabuda  
377 Sempr' a Virgen groriosa ao que s'en ela fia  
378 Muito nos faz gran merçee Deus Padre, Nostro Sennor  
379 A que defende do demo as almas dos peccadores  
380 Sen calar nen tardar  
381 Como a voz de Jesu-Cristo faz aos mortos viver  
382 Verdad' éste a paravoa que disse Rey Salamon  
383 O ffondo do mar tan chão  
384 A que por gran fremosura é chamada Fror das frores nwc, pdf
385 De toda enfermidade maa e de gran ferida  
386 A que avondou do vin[n]o a[a] dona de Bretanna  
387 Muito praz aa Virgen santa que Deus fillou por parenta  
388 Que por al non devess' om' a Santa Maria servir  
389 A que pera parayso irmos nos mostra camin[n]os  
390 Sempre faz o mellor a Madre do Sennor Salvador  
391 Como pod' a Groriosa os mortos fazer viver  
392 Macar é Santa Maria  
393 Macar é door a rravia  
394 Gran fe devia om' aver en Santa Maria  
395 Niun poder deste mundo de gente nada non val  
396 Pero que os outros santos a vezes prenden vingança  
397 Muitas vegadas o dem' enganados  
398 A madre do Pastor bõo que connosceu seu gãado  
399 Quen usar na de Deus Madre  
400 Pero cantigas de loor fiz de muitas maneiras  
401 Macar poucos cantares acabei e con son  
402 Santa Maria, nenbre-vos de mi  
403 Aver non poderia  
404 Non é sen guysa d'enfermos sãar  
405 De muitas guysas mostrar  
406 Ben vennas, Mayo, e con alegria  
407 Como o demo cofonder  
408 De spirital cilurgia ben obra Santa Maria  
409 Cantando e con dança  
410 Quem Santa Maria servir  
411 Beyto foi o dia e benaventurada  
412 Virgen Madre groriosa  
413 Tod' aqueste mund' a loar deveria  
414 Como Deus é comprida Tridade  
415 Tan beyta foi a saudaçon  
416 Muito foi noss' amigo  
417 Nobre don e muy preçado foi Santa Maria dar  
418 Os sete dões que dá  
419 Des quando Deus sa Madre aos çeos levou  
420 Beyta es, Maria, Filla, Madr' e criada  
421 Nenbre-sse-te, Madre de Deus, Maria  
422 Madre de Deus, ora por nos teu Fill' essa ora  
423 Como podemos a Deus gradeçer  
424 Pois que dos Reys Nostro Sennor  
425 Alegria, alegria  
426 Subiu ao ceo o Fillo de Deus  
427 Todo-los bes que nos Deus