Llibre Vermell

Llibre Vermell (karmínová kniha) byla napsána v posledních letech 14. století. Je výsledkem snah dále rozšířit kult Monserratské Panny. Obsahuje téměř 150 listů, které byly nalezeny až v 19. století zabalené do červeného sametu. Odtud její název. Texty jsou psány v latině, okcitánštině a také notový zápis není jednotný; nejpoužívanější notace je typu Ars nova.

Odkazy

č. text noty
1 O Virgo splendens nwc, pdf
2 Stella splendens nwc, pdf
3 Laudemus Virginem nwc, pdf
4 Splendens ceptigera nwc, pdf
5 Los set gotxs nwc, pdf
6 Cuncti simus nwc, pdf
7 Polorum regina nwc, pdf
8 Mariam matrem nwc, pdf
9 Imperayritz de la ciutat joyosa nwc, pdf
10 Ad mortem festinamus nwc, pdf